ویروس کرونا سبک زندگی جامعه بشری را متحول کرده و ساختارهای جدیدی در روابط ایجاد نموده است.
یکی از مسائلی که ذهن همگان را به خود منعطف نموده است مساله عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان در ایام محرم می باشد.
قطع به یقین این ویروس منحوس تأثیر به سزایی در سبک عزاداری ایام محرم پیش رو ایجاد می کند.
یکی از کارهایی که می توان در این راستا انجام داد نذر کتاب در کنار دیگر نذورات می باشد.
می توانیم کتاب نذر کنیم یا بخشی از مبلغ کتاب را تامین کنیم تا کتاب سریع تر و ساده تر به دست اقشار کم برخوردار برسد و از این طریق فعالیت فرهنگی در جامعه حسینی داشته باشیم.
از اینکه در کنارمان هستید و در راهی که انتخاب کردیم ما را یاری میکنید سپاسگذاریم