ارسال مرسوله به سه روش انجام می شود

1- ارسال پستی که به روش پیشتاز ( 1 تا 3 روز فرصت زمان تحویل مرسوله ) و سفارشی (3 تا 7 روز زمان تحویل مرسوله) می باشد.

2- ارسال بوسیله پیک موتوری(مخصوص شهر قم)

3- ارسال از فروشگاه شهر مربوطه(مجموعه پاتوق دارای 32 فروشگاه در سرتاسر ایران می باشد).