در این کتاب گوشه‌هایی از شخصیت و زندگی امام جواد (ع) در ابعاد گوناگون معنوی، سیاسی، اجتماعی، علمی، مبارزاتی و اخلاقی در قالب داستان‌هایی کوتاه به تصویر کشیده شده است.
این اثرعناوین گوناگونی چون «بارش سبز واژه‌ها»، «در رواق بلند پاسخ‌ها»، «تارهای عنکبوت توطئه»، «طلوع آفتاب ۹ ساله»، «شهر زیر پر جبرئیل امین»،«موج دسیسه در کاخ بغداد»، «عطری از باغ مینو»، «خنیاگر فتنه‌های ابلیس»،«تاوان عشق به خورشید»، «آبشار واژگان نیایش»، «خنجر درد و تحقیر»، «شلاق بی‌رحم غربت» و «راز اشک‌های بلورین» در برگرفته است.
نویسنده در این اثر به حوادث مهم دوران حیات آن امام اشاره نموده و مشکلات و سختی‌هایی که ایشان بر اثر تسلط شدید دربار حکومت عباسی و مأمون‌الرشید و نیز همسر خویش در درون خانه خویش داشتند را توصیف کرده است.
نویسنده به جوان بودن امام جواد (ع) و در عین حال تسلط کامل ایشان بر مسایل مختلف علمی اشاره نموده و نمونه‌هایی از گفتارها و مناظرات علمی ایشان با اندیشمندان مختلف غیرمسلمان در حضور مأمون‌الرشید عباسی را نقل نموده است. ضمن بیان گوشه‌هایی از کرامات و سجایای اخلاقی آن امام، به کیفیت شهادت مظلومانه ایشان نیز اشاره شده است.