نغمه‌ای در روزگار گرگ‌ها؛ روایتی نو از زندگی و زمانه امام جواد (ع)

در این کتاب گوشه‌هایی از شخصیت و زندگی امام [...]